Společnost 2C Analytics s. r. o. Vám nabízí pokrytí všech moderních i tradičních forem marketingové komunikace, zejména pak se specializujeme na multimediální a webové prezentace.

S námi se o vás bude vědět

KDE Nás NAJDETE

tel.: +420 210 210 510

2C analytics s.r.o.
Křemencova 178/10
110 00 Praha 1
mapa

V roce 2021 získala firma 2C analytics, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 4. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy 2C analytics, s.r.o. na projektu BOSS 4.0, modul vyhodnocování mediálních dat v Praze za účelem vytvoření softwaru. Očekávaným výstupem projektu je software pro vyhodnocování mediálních dat a zpráva. Projekt BOSS 4.0, modul vyhodnocování mediálních dat je spolufinancován Evropskou unií.